Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Somut ve Soyut Anlam (Detay)
 • Bağlantılı Yazılar

  04 | Yan Anlam

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir.

  Örnekler:
  Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik...

  Somut ve Soyut Anlam (Detay)


  Bir sözcük, duyu organlarından biri yoluyla algılanabilen bir varlığı gösterirse “somut anlamlı”, duyu organları yoluyla algılanamayıp da zihinde var olan kavramları gösterirse “soyut anlamlı” sözcük adını alır.

  Örnek :
  Ağaç, taş, hava, ses, koku, çiçek. (somut anlam)
  Mutluluk, Sevgi, korku, kin, dostluk, insanlık. (soyut anlam)

  Somut ve Soyut Anlamla İlgili Uyarılar :
  1 - Bir sözcük temel anlamıyla somutken cümlede kazandığı anlamıyla soyut olabilir.
  Bu yüzden sözcükler somutluk soyutluk yönünden değerlendirilirken cümle içinde kazandığı anlama göre değerlendirilir.
  Örnek :
  Sözgelimi “hava” sözcüğü dokunma duyusuyla ilgili somut bir anlam taşırken “Eski eşyalar salona ayrı bir hava vermiş.” cümlesinde soyut bir anlam kazanacak şekilde kullanılmıştır.

  2 - Aktarma yoluyla somut anlamlı bir sözcük bir somut anlam daha kazanarak kullanılabilir.
  Örnek :
  Organ adı olan somut anlamlı “ayak” sözcüğü, “sıranın ayağı, masanın ayağı, köprünün ayağı” gibi kullanımlarda yeni bir somut anlam kazanmıştır.

  3 - Soyut bir kavramın gözle görünür kılınması için somut anlamlı bir sözcükle anlatılması söz konusu olabilir. Bu duruma somutlama denir.
  Örnek :
  Bu sözlerin onu kırmış. (“Üzmek”,”kırmak” la somutlaştırılmıştır.)
  Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu. (“aşağılayıp, küçümsemek”,”ezmek” le somutlaştırılmıştır.)
  Kanunları çiğnemek suçtur.
  (“ihlal edip, uymamak”, “çiğnemek” sözcüğüyle somutlaştırılmıştır.)

  4 - Deyimlerimizin bir bölümü somutlamaya örnektir.
  Örnek :
  Öküz altında buzağı aramak (Akla uymayan bahanelerle suç ve suçlu bulma çabası)
  Öp babanın elini (beklenmedik bir durum)
  Örümcek kafalı (geri düşünceli, yenilikleri kabul etmeyen)

  5 - ü Soyut anlamlı bir sözcük cümle içinde bir soyut anlam daha kazanarak kullanılabilir.
  Örnek :
  Karnım henüz doymuş değil. (soyut-temel anlam)
  Ömrü boyunca okudu, hala okumaya doydu diyemem. (Soyut-mecaz anlam)
  Çok Okundular Çok.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir